Tipy a triky

Na této stránce najdete řadu praktických zkušeností uživatelů tiskárny KOMDRUCK MDP/CZ. Zkušenosti budem průběžně zvěřejňovat, jak se je od uživatelů dovíme.
Přivítáme, budete-li i Vy do této rubriky přispívat, aby Vaše poznatky mohly pomocí i ostatním.
Náměty prosím posílejte na náš e-mail vanek@conet.cz
Příspěvky jsou řazeny od nejnovějších ke starším.
23.7.2003 Šablona pro přesný tisk
Pro definitivní vyřešení případných problémů s přesností tisku pro Vás CoNet ® připravil šablonu, do které se pas pouze prostě vloží a tím, že je šablona vedena všemi posouvacími kolečky a vůči papíru šablony (ne na prokluzující laminační folii pasu) je zabezpečena naprosto přesná poloha tisku.

Pohled na spodní stranu šablony Vkládání pasu do šablony Vtisknutí pasu do výřezu šablony zespod do přesné pozice Vtisknutí titulního listu pasu do přesné polohy ve výřezu v šabloně Zjištění polohy předtisku kolonek v pasu

Šablona s takto vloženým pasem se zasune v levé krajní pozici do tiskárny:


Tiskárnu je třeba předprogramovat pro posun v ose X i Y o 1 cm - dle popisu na str. 28 návodu a dalších což odpovídá velikosti horního a levého okraje šablony vůči poloze vlastního okraje pasu.
Než se obsluha dostatečně zaučí s šablonou pracovat, doporučujeme i nadále napřed tisk zkusit na nečisto. Provede se to tak, že na pas vložený v šabloně se na titulní list pasu nalepí samolepka jak je popsáno níže. Až je jednoznačná poloha tisku přesně do kolonky, pak je možno samolepku sejmout a tisknou přímo na pas.

Šablona tak opakovatelným a jednoznačným zabezpečením přesné polohy tisku zajistí minimální zmetkovitost.
Některé pasy jsou natolik špatně vytištěny, že pro tisk přímo z terminálu MV nestačí parametry v SW terminálu.

Pak je možno:
 • posunout tisk přednastavením dle str. 28 a dalších návodu na obsluhu
 • použít firmou CoNet ® dodávaný program pro tisk pasů
Šablonu je možno za 250.- Kč objednat u firmy CoNet
 ® .
20.7.2003 Další tipy na přesný tisk
Aby se zabránilo případnému zachytávání ohnutých horních okrajů folie pasu a samolepky doporučujeme ještě dodatečně i levý a pravý okraj přelepit samolepkou nebo obyčejnou průhlednou lepící páskou.
Protože se tak přelepí samolepka a ne laminovací folie, nemůže dojít k uchycení zbytku lepidla z lepísí pásky či samolepky na laminovací folii.

Další problém může vznikat, je-li pas deformován tak, že se zachytává hřbetem v tiskárně - nevysune se po tisku zpět. V případě takto nekvalitních pasů pomůže přesměrování výstupu pasů po tisku směrem na zadní stranu tiskárny. Provede se to v nastavení konfiguračních parametrů "CUT SHEET EJECT" začerněním políčka "ON REAR".10.4.2003 Přesný tisk do kolonekNalepení samolepky
Počátkem týdne byli pracovníci fmy CoNet ® u výrobce v Německu konzultovat občasné náhodné posunutí tisku do pasů "Blesk". Při testech bylo jednoznačně zjištěno, že je způsobeno prokluzováním ochranné umělohmotné folie při posuvu pasu při tisku.
Také bylo konzultováno, jak řešit mnohem větší rozptyl posunu předtisku než jsou stupně P1 - až P6 dle SW ministerstva vnitra.

Řešení těchto problémů je relativně velmi jednoduché.
Na folii pasu nalepíme před tiskem "memo sticker" - samolepky jaké se používají na poznámky (se samolepícím proužkem mírně lepícím - ne celoplošně lepící štítky na výrobky). Výrábí se běžně s potřebným rozměrem - t.j. o šířce 125 mm a výšce cca 75 mm a jsou dostání prakticky v každém papírnictví. Viz obrázek.
Na požádání Vám vhodný typ na dobírku můžeme zaslat.
Je však také možno použít i dvě menší samolepky. Nezapomeňte pas před tiskem ohýbáním co nejlépe vyrovnat, aby např. deformované rožky nezasáhly do mechanismu posuvu nebo tiskové hlavy.
Celá tato operace před a po tisku nezabere víc než několik vteřin a zabezpečí reprodukovatelné výsledky tisku.

POZOR: Samolepka nesmí přečnívat vlevo a nahoře, kde optická čidla kontrolují polohu pasu !!! Vhodné typy samolepících poznámkových lístků

Pokud si chceme být jisti, že tisk bude opravdu do správných kolonek, pak tuto samolepku lze napřed aplikovat i na druhou - potiskovanou stránku pasu a zkusmo provést tisk.
Korekci polohy pak je možno provést:
 1. pomocí parametrů P1 - až P6 v případě tisku přímo z programu MV nebo
 2. pomocí úpravy polohy tisku některým z prostředků programu fmy CoNet ®
 3. pomocí přednastavení polohy tisku dle postupu v návodu na str.28 a 29.
25.3.2003 KOMDRUCK lze ovládat přímo z terminálů MV
Podle informací z MV (ing. Vybíral) je ode dneška distribuován nový program MV pro přímý tisk na tiskárny KOMDRUCK z počítačů MV.12 - 19.3.2003 Účast fmy CoNet ® na CeBITu a jednání s výrobcem C´Itohu
CoNet ® se účastnil největší světové výstavy informačních technologií se svým výrobkem DISCOBOLOS. Samozřejmě při tom proběhla i jednání o tiskárnách na cestovní pasy a jiné doklady. Protože obchodní firma C´Itohu zanikla, jednali jsme přímo s dálněvýchodním výrobcem těchto tiskáren. Na následnické verzi tiskárny C660 PB jsme odzkoušeli možnosti tisku na české cestovní pasy. Ze srovnání výkonnosti s tiskárnou KOMDRUCK vyplynulo, že poměr cena/výkon je i nadále u KOMDRUCKu výhodnější. (viz úvodní text). I celková konstrukce je daleko robustnější a vhodnější pro nasazení na úřadech a přepážkách.3.3.2003 Automatické správné nastavení tiskárny
Ve dvou případech si zákazníci ztěžovali, že došlo k pokrčení umělohmotné folie na pasu. Zjistili jsme, že se jednalo o nesprávné nastavení tiskárny.
CoNet® Vám proto připravil správný konfigurační formulář, kterým si tiskárnu velmi jednoduše nastavíte.

Postupujte takto:
 1. Vtiskněte si na papír formátu A4 přiložený formulář (150 KB gif), nebo si podle něj vyplňte formulář vytištěný na tiskárně postupem v kapitole "KONFIGURACE TISKÁRNY" na str. 19 a dalších - pro Program 1, (Pokud jej používáte pro pasy)
 2. Vypněte tiskárnu
 3. Stiskněte tlačítko LQ a držte ho stisknuté
 4. Krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí tiskárny (nejvíce vlevo) tím se tiskárna zapne
 5. Držte tlačítko LQ stále stisknuté, dokud krátce nebliknou všechny kontrolky, pak ho teprve pusťte
 6. Vsuňte formulář dle bodu a) do tiskárny.
 7. Tiskárna si formulář přečte a automaticky se dle něj přeprogramuje
 8. Tiskárnu delším (15s) stiskem vypínacího tlačítka vypněte.
 9. Po zapnutí je tiskárna připravena pro správný tisk
 10. Pokud používáte pro tisk do pasů i Program2 tiskárny, pak uvedený postup proveďte i pro tento program (viz popis v návodu, kde si pro něj musíte vytisknout nastavovací formulář)
6.2.2003 Výměna znakové sady (fontu)
U většiny tiskáren dodaných ještě v roce 2002 je původní český font. Jeho výměna za nový font, který CoNet® zpracoval dle pokynů Ministerstva vnitra je zde..
Zkontrolovat, zda máte tento font lze pomocí vytisknutí konfigurace tiskárny, která by měla vypadat takto. Char.gen: by měl být "CoNet s.r.o. ver.2".10.2.2003 Oprava programu
V programu verze 1.42 uveřejněném zde 28.1.2003 a rozeslaném na CD s dodávkou tiskáren úřadům v druhé polovině ledna, byl omylem tisk místo na tiskárnu přesměrován do souboru. Ti z Vás, kteří si tento program již nainstalovali, si prosím stáhněte opravenou verzi souboru "passport.exe" zde. Tento soubor prostě zkopírujte (přepište) místo stejně se jmenujícího souboru, který máte obvykle ve složce C:/Program files/Pasy.
Pokud budete program instalovat nově, nebo přeinstalovávat pak doporučujeme si na lokálním disku vytvořit pomocnou složku "tmp". Do ní si zkopírujte po downloadu zapakovaný stažený soubor "instalace.zip" a ve složce rozpakujte. Pokud jste již program v některé verzi instalovali, pak si pomocí Windows řádně předchozí verzi pro jistotu odinstalujte. Pak již stačí spustit "setup.exe" a postupovat dle pokynů. Po nainstalování bude v adresáří Program Files vytvořen podadresář (složka) Pasy a do ní uloženy další potřebné soubory pro běh programů.
Za toto nedopatření se omlouváme, vzniklo tím, že tento program sloužil pro generaci sestavy ESC sekvencí pro programátorku Ministerstva vnitra, aby podle ní doplnila program terminálů Ministerstva na Vašem úřadě. Stav těchto prací na MV je možno ověřit na tlf: 974 841 431.


28.1.2003 Doplnění programu pro tisk pasů
Doplnili jsme program i návody o možnost použití šablon Ministerstva vnitra pro eliminaci nepřesně vytištěných pasů. Jako optimální pro většinu pasů doporučujeme tisk normální = folií napřed. Nastavení tiskárny pak je:
 • PASSBOOK LENGTH ......... 177 mm
 • THICK PASSBOOK ............. 2,9 mm
Kompletní správné nastavení tiskárny si můžete ověřit zde.. Nastavení pro tisk pasů je pro sadu P1. Druhou si pak múžete samozřejmě přednastavit pro jiný doklad - např. máte-li KOMDRUCK MDP/CZ připojenou současně na dva počítače z nichž každý používáte pro tisk jiných dokladů.

4.2.2003 Pozn.:
Pokud nemáte od MV šablony, pak jejich popis vč. možnosti jejich vlastního vytvoření najdete v aktuální verzi návodu na obsluhu na straně 38.

27.1.2003 Ministerstvo vnitra obdrželo nové sekvence pro terminály
MV vnitra byly zaslány ověřené nové sekvence pro přímý tisk z terminálů na tiskárny KOMDRUCK MDP/CZ.
Terminálový systém upravený pro tiskárnu KOMDRUCK má být k dispozici počátkem února 2003.

Uživatelům zůstane zachována samozřejmě možnost komfortního tisku i z PC. Tiskárna KOMDRUCK MDP/CZ umožňuje současné připojení terminálu i PC a tak kromě pasů např. tisknout na stejném pracovišti i adresy na obálky, složenky či jakékoliv jiné dokumenty vč. tisku pod Windows- např. dopisů, kdy grafické rozlišení 360 dpi odpovídá kvalitou laserovým tiskárnám.

18.1.2003 Další zlepšení pro deformované pasy
Někteří uživatelé si ztěžovali, že u určitých serií cestovních pasů v tiskárně pasy zadrhávají.

Zjistili jsme, že skutečně některé pasy daleko překračují tolerance dané MV pro průchodnost pasů tiskárnou (2,3 mm). "Rekordmani" dosáhli i více než 8 mm. Viz obrázek.

I když tiskárna KOMDRUCK MDP/CZ je konstruována i pro daleko silnější pasy a podobné doklady (běžně zvládně i přes 3 mm - zkoušeli jsme i 5 mm), tak vzhledem k standardnímu nastavení, dle podmínek ministerstva může u takto deformovaných pasů dojít k zaražení hřbetu o čidlo síly dokladu a vodící válečky posuvu. Proto jsme ve spolupráci s výrobcem dnes připravili upravené nastavení tiskárny a změnu SW, která tento problém odstraní.
Současně připravujeme sadu řídících příkazů pro MV pro jejich zabudování do programu terminálů.
Nastavení je třeba upravit na
 • PASSBOOK LENGTH ......... 195 mm
 • THICK PASSBOOK ............. 2,3 mm
U THICK PASSBOOK také některé serie pasů mají mírně odlišnou tloušťku, takže někdy může být potřeba ji upravit na 2,6 mm. Příští týden rozešleme všem stávajícím uživatelům nové CD, návody a předtištěný formulář, jehož pouhým zasunutím do tiskárny se automaticky přeprogramuje na nové nastavení vhodné pro normální i deformované pasy.


16.1.2003 TIP:
Pro začerňování políček v nastavovacích formulářích tiskárny používejte fixku nebo tužku, která má na papíře sytě matný černý odstín, protože může v případě lesklého povrchu dojít k tomu, že políčko není oscanováno.


13.1.2003 Zásadní zlepšení SW
Počínajíc dnešním datem najdete na základní stránce tiskárny KOMDRUCK MDP/CZ dále podstatně zlepšený ovládací program pro tisk na tiskárně KOMDRUCK. Změny jsou:
 1. Absolutně přesný tisk do kolonek
 2. Zlepšení tisk dětí
 3. Úpravy pro verze Windows
ad 1. SW jsme upravili tak, že pas lze do tiskárny vkládat vzhůru nohama. Tím je odstraněn problém s prokluzováním folie dle předchozího odstavce. Je tak zabezpečeno přesné a reprodukovatelné zaměření spodního okraje i okraje bočního. Jednou nastavené zaměření pomocí kontrolních čárek by tak mělo být použitelné pro celou serii Vašich pasů bez dalšího nastavování tiskárny. Není tak nutno používat samolepka dle předchozího příspěvku z 5.1.2003.

ad 2. U dětí je zlepšena možnost tisku dlouhých jmen

ad 3. U některých uživatelů se projevily potíže s archivací údajů o vytištěných pasech v některých starších verzích Windows. Aktuální verze programu by měla již být funkční ve všech verzích. Omlouváme se za tento problém způsobený nízkou kompatibilitiou verzí Windows mezi sebou.


5.1.2003 Tip na postup při deformovaných pasech.
Tiskárna KOMDRUCK MDP/CZ byla speciálně upravena na tisk českých pasů BLESK, kde je několik komplikací.
Jedna z hlavních je plastová folie k určená k nalaminování. Tiskárny byly upraveny dle vzorků, které jsme měli od Ministerstva vnitra k dispozici.
V praxi se ukázalo, že folie - i vlastní pas, je u některých serií deformovaný mnohem víc. Folie může svými zkroucenými rožky zasáhnout i do jinak k tomu velmi odolného mechanismu.
Na obrázku vpravo vidíte, jakých deformací může pas dosáhnout

deformace folie - vyčnívající rožek může vniknout do mechaniky tiskárny
Následující jednoduchou metodu vymysleli u jednoho z českých uživatelů tiskárny KOMDRUCK.
V pasu je vložen mezi folii a poslední stranu obalu bílý list papíru, který má zabránit přilepení folie k poslední straně obalu při skladování.
Tento list papíru, který se před laminováním vyhazuje můžeme u pasů s deformovanou folií využít k dočasném zafixování deformované folie. Bílý list papíru přilepíme dvěma běžnými samolepkami k obalu. Z obrázků je zřejmé jak.

Zafixování folie samolepkami a vloženým papírem proveďte ze stran. Z čelní straně by mohlo dojít k nechtěnému posuvu tisku do kolonek v pasu.
Takto upravený pas, pak lze normálně potisknout. Po tisku pak se samolepky strhnou a již dále nepotřebný bílý papír se samolepkami vyhodí.28.12.2002 Program pro nezávislý tisk pasů BLESK
CD, které jsme v prosinci rozesílali uživatelům omylem obsahoval neúplnou sadu programů pro nezávislý tisk pasů (mimo terminálový systém MV). Proto si stáhněte aktuální úplnou verzi programu zde.
V prním lednovém týdnu 2003 byl navíc tento program doplněn a upraven dle připomínek uživatelů z prvních zkušeností. Byly upraveny dle normy tisky pohlaví a tisk dětí. Podle zájmu připravujeme i další doplnění podle Vašich potřeb.
Program zejména velmi komfortně umožňuje nastavovat polohu tisku na stránce vytištěním kontrolních čárek, které jsou u naváděcích obdélníčků pod fotografií.
Změřením hodnot X a Y obyčejným pravítkem a jejich zadáním do programu je zabezpečen tisk do správného místa.
Tiskárna KOMDRUCK MDP/CZ navíc umožňuje i při ovládání přímo z terminálu - poté co Ministerstvo vnitra - odbor informatizace veřejné správy dokončí úpravy příslušného programu velmi komfortní nastavování polohy tisku pomocí přednachystaných formulářá, které si tiskárna umí opticky přečíst.
Kótování polohy tisku na stránce pasu


: 24.7.2003

 Profesionální tiskárny