UPOZORNĚNÍ: NOVELA ZÁKONA O CESTOVNÍCH DOKLADECH

Dnem 1.9.2006 vstoupí v platnost nový zákon č. 136/06, kterým se upravují některé činnosti a platby při vystavování cestovních dokladů. Upozorňujeme na hlavní rozdíly oproti stávající zákonné úpravě.

BAREVNĚ jsou vyznačeny změny znamenající značný NÁRUST NÁROKŮ na tisk cestovních dokladů na Vašem úřadě.
  1. žádost bude možno podat a převzít POUZE na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, který je příslušný podle místa trvalého pobytu občana popř. na zastupitelském úřadě
  2. od účinnosti tohoto zákona NEBUDE MOŽNÉ ZAPISOVAT DĚTI DO CP RODIČE, DÍTĚ MUSÍ MÍT SVŮJ CESTOVNÍ PAS. děti zapsané do pasu rodičů před 01.09.2006 mohou s rodiči cestovat na jejich cestovní pas i po uvedeném datu.
  3. k žádosti o vydání pasu s biometrickými údaji se nebude přikládat fotografie občana
  4. občanovi staršímu 15 let se vydá pas s biometrickými údaji na dobu 10 let
  5. občanovi staršímu 5 let a mladšímu 15 let se vydá pas s biometrickými údaji na dobu platnosti 5 let
  6. OBČANOVI MLADŠÍMU 5 LET SE VYDÁ DOKLAD BEZ BIOMETRICKÝCH ÚDAJŮ NA DOBU PLATNOSTI 1 ROK
  7. PASY BEZ STROJOVĚ ČITELNÝCH ÚDAJŮ A BEZ NOSIČE S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI (TYP BLESK – RYCHLOVKA) SE VYDÁVÁ S PLATNOSTÍ NA DOBU 6 MĚSÍCŮ
  8. ŽÁDOST O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU SOUČASNÉHO TYPU LZE PODAT NEJPOZDĚJI DNE 21.08.2006 na Obecním úřadě obce s rozšířenou působností, který je příslušný k vydání podle místa trvalého pobytu občana
  9. všechny pasy, které občan vlastní, a není-li v nich ukončena doba platnosti, jsou PLATNÉ po dobu platnosti dokladu a lze na ně cestovat do zahraničí

Novelou zákona o cestovních dokladech se ZVYŠUJÍ I POPLATKY za vyhotovení dokladu:
: 22.5.2006